חגי גדל בבית הדפוס של הוריו, שאב השראה ולמד מאביו את רזי המקצוע בשקיקה ואהבה. כבר בגיל 12, הבין חגי שבבגרותו ירצה להמשיך את מורשת הוריו, והחל להשתלב בכל רגע פנוי בעבודה מעשית בכל מחלקות המפעל, כעובד ייצור, מפעיל מכונות, מנהל מחלקת גרפיקה ותפקידים נוספים, וכך למד להכיר את כל תהליכי התכנון והייצור.